DELA

Universitet i Kanada undersöker vraköl

Teknologiska forskningscentralen VTT – som forskar om de mjölksyrebakteriestammar som påträffats i innehållet i de ölflaskor som bärgades ur det så kallade champagnevraket i Föglö södra skärgård sommaren 2010 – har ingått ett samarbetsavtal med University of Saskatchewan i Kanada för att driva forskningen vidare.
När VTT började analysera vrakölet hittade man levande bakterier i det. Nu fortsätter man analysera dem för att lära sig mer om bakteriernas överlevnad under lång tid, kunskap som kan komma till nytta i livsmedelsindustrin.
Landskapsregeringen, som har ett samarbetsavtal med VTT, har inget att invända mot att de nu samarbetar med universitetet i Kanada. (ml)