DELA

Ungdomsledare erbjuds jämställdhetsutbildning

Ålands landskapsregering erbjuder alla ledare som arbetar med ungas fritid att delta i en utbildning som man kallar för ”Jämställdhetseffekten”.
– Flera kommuner, föreningar och församlingar deltar sedan våren 2014 i utbildningen, men nu ges möjligheten för fler aktörer att påbörja utbildningen, skriver Vivan Nikula, chef för jämställdhetsfrågor på landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
Utbildningen är en del av landskapsregeringens projekt ”Jämställd fritid” som inleddes under året. Projektet handlar till stor del om unga flickors och pojkars vistelse i verksamheter inom fritids- och ungdomssektorn kopplade till makt och inflytande.
– Verksamheten ska vara likvärdig och bra oavsett kön, skriver Nikula.
Jämställdhetseffekten är en metod för att nå och inkludera underrepresenterade grupper.
– Metod har tagits fram av stiftelsen Crossing Boarders för att hjälpa verksamheter att förändra interna strukturer och arbetssätt.
Utbildningen består av fem träffar under 2014 och 2015. Varje träff erbjuds vid olika tider för att passa både ideella och anställda ledare som möter unga.
Torsdagen den 11 december klockan 16.00-20.00 hålls första tillfället för fler ledare att påbörja utbildningen. (ml)