DELA

Ungdomsfrågor i internationellt projekt

Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, Skunk, har deltagit i ett internationellt projekt kallat Me&You.

Projektet, som är EU-finansierat, fokuserar på att erbjuda metoder för att arbeta med tonåringar i relation till jämlikhetsfrågor och genus och jämföra genus-relaterade problem i Europa och närliggande länder. Tre åländska ungdomsarbetare har deltagit som sedan hållit två workshops på Åland. (hh)