DELA

Ungdomscoach söks till Skunk

Skunk, skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, startar nu ett treårigt projekt. Projektets syfte är att utveckla en demokrati- och företagsamhetskultur och skapa förutsättningar så att ungdomar kan få nya kunskaper och erfarenheter.
Det berättar verksamhetsledare Mia Hanström i ett brev till pressen.
I uppdraget ingår att starta, samordna och utveckla projekt inom kultur, idrott och demokrati och att stötta och coacha elevråden och deras handledare samt att vara ett stöd mellan ungdomarna och politiker på olika nivåer.
Anställningen är heltid ett år i taget med möjlighet till förlängning i tre år, beroende på finansiering. Start 15 april. Ansökan skickas till info@skunk.ax (ka-f)