DELA

Unga liberaler redo för valet

Ungliberalerna hade i onsdags ett styrelsemöte som samtidigt blev en kickoff för valet i höst. Ordföranden Niklas Fabritius konstaterar att nya ungdomar har visat intresse för ungliberalernas verksamhet och han räknar med att minst tre liberaler under trettio år kandiderar i höstens lagtingsval.
Det är redan klart att att ungliberalernas presidium bestående av Niklas Fabritius, Hammarland, och Fredrik Gustafsson, Mariehamn, ställer upp i både lagtingsval och kommunfullmäktigeval.
Ungdomsavdelningen ska utforma att skilt stycke som behandlar ungdomspolitik som förs in i moderpartiets valprogram.
Fredrik Gustafsson, som gjort sin röst hörd genom flitigt insändarskrivande i de åländska tidningarna, skriver i ett pressmeddelande att han som ”klassisk liberal” vill bredda den ideologiska spännvidden inom åländsk politik. (as)