DELA

Unga ledare ska utbildas

En kurs för ungdomar som vill eller behöver ha kunskaper i hur man fungerar som ledare hålls under två helger i höst. Kursen är öppen för alla ungdomar mellan 15 och 19 år, men också elever i åttan och nian kan i mån av plats få möjlighet att delta.
Under kursen får ungdomarna lära sig upptäcka sin egen förmåga, sin kreativitet och sina möjligheter. De får lära sig om positiva självbilder och genom en blandning av rollspel, teoriavsnitt, lek, diskussioner och övningar få kunskaper och färdigheter så de kan leda grupper, fungera som kursledare och åta sig förtroendeuppdrag.
Kursen ordnas av De ungas akademis (DUA) och SKUNK och kursledare är Frida Westerback från DUA. Akademins målsättning är samhälle där unga oavsett bakgrund har ett verkligt inflytande över sina liv och sin vardag och där de känner sig självständiga.
Anmälan till Mia Hanström på info@skunk.ax eller tel 0400 784 871. Sista anmälningsdagen är om en vecka, torsdagen den 27 september. (la)