DELA

Ung protest mot byråkrati

Finlands svenska ungdomsförbunds höstmöte, som hölls den 10 november i Godby på Åland, debatterade med oro den ökande byråkratin som åläggs föreningar.
Byråkratin har i dag blivit ett verkligt gissel för landets föreningar, heter det i ett pressmeddelande. Skattemyndigheterna ber oftare än tidigare föreningar att fylla i skattedeklaration och föreningarna har även börjat beskattas för verksamhet som tidigare ansetts vara allmännyttig. Lagen gällande arrangemang av fester och publikevenemang kräver allt flere utbildade ordningsvakter och för bland annat mat- och bufféverksamhet krävs hygienpass.
Allt detta leder till att det blir svårare att bedriva frivillig verksamhet i Finland. Att hitta personer som vill ställa upp för det allmänna bästa inom föreningarna hotar bli allt svårare. I dagens samhälle då talkoandan och viljan att arbeta för gemensamma målsättningar hotar att försvagas, är det ytterst oansvarigt att ställa föreningslivet på undantag.
FSU jobbar aktivt med dessa frågor och försöker åstadkomma lättnader så att byråkratin inte slår ut föreningslivet i Finland.
Höstmötet återvalde Sebastian Gripenberg från Helsingfors till förbundsordförande för FSU. I styrelsen sitter Christian Johansson, med suppleant Patrik Häggblom, från Ålands Ungdomsförbund. (ka-f)