DELA

Ung programfest på Svenska dagen

Ytternäs skola ordnar för andra året i rad en programfest på Svenska dagen den 6 november.
Inbjudan riktar sig till mor- och farföräldrar och andra daglediga intresserade. Intäkterna från inträdesavgiften, 2 euro, och den frivilliga avgiften för kaffe och tårta går oavkortade till Ålands barnfond. Festen börjar kl kl 12.30.
Programmet innehåller såväl allsång som sång av större och mindre elevgrupper samt framträdanden av enskilda elever.
– Vi har många musikintresserade elever och en del uppträder gärna som solister och programfesten ordnas bland annat för att de skall få tillfälle att uppträda ”off Broaway”, som det heter i ett pressmeddelande.
Naturligtvis avslutas festen med att alla gemensamt sjunger Modersmålets sång.
Arrangörer är eleverna och personalen i Ytternäs skola
– Alla är välkomna, hälsar rektor Krister Norrgrann. (ka-f)