DELA

Ung jordbrukare får startstöd

Cecilia Jansson i Mariehamn har beviljats startstöd till unga jordbrukare. Startstödet är på 40.000 euro, landskapet står för 60 procent av summan och EU för 40 procent. Startstödet är beviljat för övertagande av en fastighet i Samuelstorp.
Jansson får också ett 60-procentigt investeringsstöd om 23.000 euro för ombyggnad av ett stall samt 12.000 euro till en ridbana. (ak)