DELA

Undvik besök till boenden

Landskapsregeringen rekommenderar anhöriga till personer som bor på boende samt anhöriga till hemmaboende äldre och övriga i riskgrupp att vara mycket restriktiva med besök de närmaste två veckorna.

– Det är viktigt att komma ihåg att äldre personer och andra riskgrupper har risk att drabbas av allvarlig covid-19 även om de är dubbel- eller trippelvaccinerade. Fullt vaccinerade personer kan vara smittsamma bärare av viruset även om de inte har symtom, säger social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) i ett pressmeddelande.

Landskapet har diskuterat läget med kommunerna, äldreomsorgsledare, KST och ÅHS. Det har varit många besök den senaste veckan och därför vill man nu rekommendera en stramare linje. Om ett besök inte kan skjutas upp rekommenderas att besöksgruppen blir mindre. Det är också bra att först kontakta boendet för att få instruktioner.

Besök till personer i livets slutskede är undantagna. (eh)