DELA

Undrar om mer skog ska avverkas

Danne Sundman (OB) har ställt en enkel fråga till landskapsregeringen där han undrar vilka åtgärder man ämnar vidta för att öka avverkningen av åländsk skog och därigenom ta tillvara den produktiva resurs skogen utgör.
Sundman konstaterar att avverkningsmängden är cirka 180.000 kubikmeter årligen medan den årliga tillväxten är drygt 400.000 kubikmeter.
– För att i större utsträckning ta vara på den produktiva resurs skogen utgör bör landskapsregeringen verka för att avverkningen ökar, skriver han i sin motivering till frågan. (mt)