DELA

Understöd till partier

Regeringen har fördelat årets understöd för politisk verksamhet och information och kommunikation.

Understödet fördelas enligt antalet mandat i lagtinget.

Liberalerna 11 524,80 euro.

Center 11 524,80 euro.

Moderaterna 8 232,00 euro.

Socialdemokraterna 8 232,00 euro.

Obundna 3 292,80 euro.

Ålands framtid 3 292,80 euro.

Åländsk demokrati 1 646,40 euro.

Fredrik Fredlund 1 646,40 euro.

Senast den 1 juni 2020 ska en utredning om användningen av understödet tillställas landskapsregeringen .

På begäran av landskapsregeringen eller statsrådet ska räkenskapsmaterial och verifikat företes. (ms)