DELA

Undersökning Långbergsöda

I sommar ska resterna av stenåldersboplatsen Västra Jansmyra undersökas. Boplatsen, som ligger i Långbergsöda, skadades förra året då fastighetsägarens son grävde upp och schaktade sand från en plats som enligt arkeologerna rymde ovärderliga föremål.
Undersökningen görs för att ta tillvara de arkeologiska lämningar som fortfarande finns kvar. (ak)