DELA

Undantag när butik fick stöd

Föglöbutiken Ab får maximalt 1 040 euro i investeringsstöd av landskapsregeringen för att köpa värmepumpar – fast egentligen ska inte stöd under 2 000 euro beviljas.

Enligt landskapsregeringens principer för beviljande av stöd för näringslivets främjande kan 20 procent beviljas i investeringsstöd och minimibeloppet för sådana bidrag är 2 000 euro.

I butikens fall blir 20 procent just 1 040 euro, men man gjorde ett undantag eftersom ”stödet utgör en viktig förutsättning för butikens verksamhet” sägs i beslutet. (ms)