DELA

Undantag från spinnfiskeförbud

Möckelö fiskelag i Jomala beviljades undantag från förbudet att idka spinnfiske och annat fiske med drag från land under tiden 15 april till 15 juni.
Enligt landskapslagen är det förbjudet att fiska från land under den tiden men fiskelaget vill med hjälp av undantaget utveckla sport- och turistfisket i samfällighetens fiskeområde. Landskapsregeringen beviljade undantaget för år 2010 och det gäller endast fiske från strand på fasta Åland. (ns)