DELA

Undantag för upphandling

Landskapsregeringen godkände i torsdags ett undantag från det villkor den själv ställt upp i januari 2006 gällande upphandling av konsulter för olika uppdrag.
Ärendet togs upp i och med att Medimar Scandinavia ab, som fått landskapsbidrag för att utreda förutsättningarna för ekonomiskt lönsam affärsverksamhet inom privat specialistsjukvård på Åland, redan i ansökan som lämnades in för två år sedan angavs vilka konsulter som skulle engageras i uppdraget. Uppdraget skulle inledas omedelbart, var tanken.
Landskapet nöjer sig med att påminna om principerna när det handlar om medel för idéutveckling och utredning av affärsidéer. Huvudprincipen är att anlitandet av konsulter ska ske genom konkurrensutsättning. (ao)