DELA

Undantag för Brändö andelshandel

Brändö andelshandel får ett bidrag på 6.400 euro av landskapet som stöd för detaljhandel i skärgården.
Landskapsregeringen noterar att ansökan kom in den 12 juli trots att regelverket säger att den skall lämnas in senast den sista maj. Men samtidigt konstaterar man att andelshandeln fyller förutsättningarna för detaljhandelsstöd och att bidraget är viktigt för verksamheten så man beslöt att frångå principerna och godkänna stödet. (ht)