DELA

Tvist om gatustump vid servicestationer

I september påbörjade staden en ombyggnad av parkeringar och infarten till servicestationerna från Villagränd.

Rundbergs bil & service är inte nöjd med utformningen av gatan och lämnade därför in ett rättelseyrkande den 7 november om en justering av infarten från Villagatan. Man anser att infarten blir för smal och att en planerad gräsyta på området omöjliggör snedparkeringar på servicestationens tomt på östra sidan av biltvätten.

Nu föreslår infrastrukturdirektören för infrastrukturnämnden att man avslår rättelseyrkandet. I beredningen argumenteras för att det finns tillräckligt med utrymme för sväng från Österleden med långa kombinationer och att trafiken ut från servicestationen ska välja att köra ut på Österleden via den norra anslutningen med Österleden.

I beredningen framkommer också att det redan 2015 beslutades att det inte är möjligt med snedparkering intill biltvätten utan att staden vill att där anläggs en häck. (eh)