DELA

Tvist om fritidshus avgör på Åland

Åbo hovrätt har bedömt att en tvist gällande en fritidsfastighet mellan en svensk och en finsk medborgare ska avgöras i Ålands tingsrätt.