DELA

Två vill direktsända fullmäktigemöten

Ålands Radio och TV och Nya Åland har lämnat in anbud på att direktsända stadsfullmäktiges möten på webb och tv.
Anbuden gäller från slutet av april till årsskiftet med möjlighet till två månaders förlängning.
Nya Åland har sänt stadsfullmäktiges möten via webb och tv sedan augusti 2013. (pd)