DELA

Två vill bli rektor för högskolan

Två personer söker tjänsten som rektor för Högskolan på Åland för tiden 1 januari 2016 till 31 december 2019.

De är ekonomie doktor och docent Edvard Johansson från Mariehamn, nuvarande rektor för Högskolan på Åland, och Tero Tulenheimo, filosofie doktor och docent med nuvarande hemort Lille i Frankrike.

Högskolans styrelse tillsätter tjänsten på sitt nästa möte den 19 maj. (ao)