DELA

Två vill bli kyrkoherde i Hammarland

Kyrkoherdetjänsten i Hammarlands församling har inom utsatt ansökningstid sökts av två personer: teologie magister Peter Blumenthal och Ingemar Johansson, som är kyrkoherde i Saltviks församling .
Kyrkoherdetjänsterna i Ålands södra skärgårdsförsamling och Brändö-Kumlinge församling inte fått någon sökande inom utsatt tid.
Ingen har heller inom utsatt ansökningstid sökt B-kantorstjänsten i Jomala församling eller den gemensamma C-kantorstjänsten i Eckerö och Hammarlands församlingar. (lf)