DELA

Två stadsföretag får varning av ÅMHM

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har på basen av alkohollagen utfärdat varningar till två företag som är verksamma i stan.
Vid en genomgång av oregistrerade kvartalsrapporter visade det sig att en sådan saknades för ett företag för det andra kvartalet i år. Företaget rapporterade uppgifterna efter en begäran från ÅMHM:
Ett annat företag med serveringstillstånd hade inte registrerat rapporter för det sista kvartalet i fjol och det första halvåret i år. Uppgifterna lämnades in när ÅMHM tagit kontakt. Företaget fick både en anmärkning och en varning i fjol för att man inte lämnat in försäljnings- och personaluppgifter för föregående år. (pd)