DELA

Två röster mer för Löfström

Justitieministeriet meddelar att valresultatet är kontrollräknat och fastställt. Alla fastställda valresultat finns på webbplatsen valfinland.fi.

För Åland betyder kontrollräkningen att det nu är fastställt att Mats Löfström fick 11 051 röster, i stället för tidigare uppgifter om 11 049 röster. De andra kandidaternas resultat har inte ändrats i kontrollräkningen.

Röstningsaktiviteten i landet var 72,1 procent. (spt/nå)