DELA

Två operatörer vill förse Åland med 4G-nät

Ansökningstiden för koncessioner för 4G-televerksamhet i landskapet Åland gick ut den 28 augusti, och Kommunikationsministeriet meddelar att två operatörer har ansökt om koncessionerna. De sökande är Ålands Telekommunikation och TeliaSonera Finland.
Koncessionerna gäller frekvensområdena 800 megahertz, 1800 megahertz och 2,5 gigahertz.
Beslutet om vilken operatör som beviljas koncessionerna avgörs under hösten. Lovet är sedan i kraft i 20 år. (yv)