DELA

Två misstänkta naturvårdsbrott

Landskapsregeringen polisanmäler två misstänkta naturvårdsbrott i Saltvik.

I båda fallen är det avverkning som utrotat ett lokalt växtbestånd. I det ena fallet grön sköldmossa (Buxbaumia viridis), i det andra skärmstarr (Carex remota).

Beslutet om att polisanmäla personen som är ansvarig för det togs av Bengt Michelsson, avdelningschef på social- och miljöavdelningen med vikarierande naturvårdsintendenten David Abrahamsson som föredragande. (ms)