DELA

Två läkare i Godby

Med anledning av ett referat från lagtinget gällande antalet kompetenta läkare i Godbyvården kommer primärchef Per-Arne Kling med ett förtydligande.
– Vi har inte en enda AT-läkare i Godby.
Nya Åland skrev i går om svårigheterna att tillsätta läkartjänsterna på Åland. Barbro Sundback (s) tyckte att AT-läkare, det vill säga personer som under handledning gör allmäntjänstgöring efter fullgjord läkarutbildning, inte ska behöva ha det medicinska ansvaret i Godby.
Pär-Arne Kling säger dock, till skillnad från det som framkom i lagtinget, att man i princip inte har några AT-läkare i Godby.
– Sist var för 3-4 år sedan.
Per-Arne Kling berättar att det för tillfället jobbar två kompetenta läkare i Godby och inte en som det angavs i artikeln.
– Den ena arbetar 80 procent, den andra är tillfälligt anställd sedan ett par veckor och jobbar åtminstone till årets slut.
En tjänst är fotsättningsvis otillsatt. (ak)