DELA

Två krogar får alkoholvarning

Tre utskänkningsställen, två i Mariehamn och ett i skärgården, har inte lämnat de försäljnings- och personaluppgifter som alkohollagen kräver.
Två av dem har redan tidigare fått en anmärkning av Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet men eftersom bristen inte åtgärdats har ÅMHM nu gett dem skriftliga varningar.
Om uppgifterna inte lämnas inom januari riskerar de två utskänkningsställena att tillfälligt förlora sina rättigheter att sälja alkohol.
ÅMHM, som kontrollerar att alkohollagsstiftningen efterföljs, påpekar att registreringen av uppgifter är viktig ur hela branschens synvinkel för att förebygga grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. (tt-s)