DELA

Två frågor från Sundback

Lagtingsledamot Barbro Sundback (S) har ställt två enkla frågor till landskapsregeringen. Den ena behandlar landskapslagen om jordförvärsrätt och jordförvärvstillstånd.
– Kommer landskapsregeringen att genom ett majoritetsbeslut ändra på grunderna för beviljande att jordförvärvstillstånd genom att i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd stryka rekvisitet ”attraktivt och känsligt strandområde och område som gränsar till vatten”?
I sin andra fråga undrar hon hur många föreningar som ansökt om medel och beviljats stöd från Europeiska unionens regionala utvecklingsfond, ERUF, under perioden 2007-2011. (mt)