DELA

Två förslag för Södra Lillängen

Vill stadens politiker se den nya stadsdelen Södra Lillängen som ett konventionellt bostadsområde eller som ett bilfritt och mer ekologiskt alternativ? Den frågan vill stadsarkitekt Sirkka Wegelius att stadsfullmäktiges ledamöter tar ställning till ännu i höst. Målet är att 30 nya tomter ska kunna bebyggas senast 2019. Områdets planering försvåras av att där finns både en fridlyst växt, skyddsvärda stora ekar och en unik kalkfuktäng som kräver särskilda åtgärder för dagvattenhanteringen. (tt-s)