DELA

Två fall av olaga hot

Polisen har fått in två anmälningar om olaga hot mot alkohol- och drogmottagningen i Mariehamn.
I båda fallen, som är separata, handlar det om klienter som under en längre period och upprepade gånger hotat personal på mottagningen. Polisens kriminalavdelning utreder fallen. (tt-s)