DELA

Två energibolag kan bli ett

Stadsstyrelsen godkänner en sammanslagning av energibolagen Mariehamns energi och Ålands energi ab. Det nya bolaget ska få namnet Mariehamns energi ab. En sammanslagning innebär att man slipper en hel del transaktioner mellan bolagen.
En fusion enligt det här upplägget ska inte innebära några kostnader eller skattekonsekvenser för Mariehamns stad.
Även landskapsregeringen måste godkänna förslaget. (tl)