DELA

Två döms för jaktförseelser

Ålands tingsrätt har dömt två personer för jaktförseelse på tre punkter.

Personerna har brutit mot jaktlagen genom att ha försummat att se till att deras hund inte löper lös då det råder hundförbud i marker där det finns vilt.

Båda personerna har erkänt sina gärningar.

En av personerna hade innan tidpunkten för jaktförseelsen i den tredje åtalspunkten dömts för jaktbrott, olovlig fångst och två jaktförseelser. Därmed skärpte tingsrätten straffet för åtalspunkt tre för den personen.

Personen i fråga döms till 30 dagsböter à sex euro, totalt 180 euro. Den andra personen döms till 20 dagsböter à 26 euro, totalt 520 euro. (jn)