DELA

Två dömda för skjutvapenbrott

Två män har dömts till dagsböter för att de har haft olagliga vapen som de dessutom har förvarat på ett olagligt sätt.
I det ena fallet förvarade en 73-årig man ett kulgevär och ett belgiskt hagelgevär på vinden i ett flerbostadshus i norra Mariehamn. Han hade dessutom en mindre mängd patroner i sin ägo.
I det andra fallet hade en 59-årig man ett salongsgevär stående olåst i en källarkorridor i ett flerbostadshus i stadens södra del. Mannen nekade till brott eftersom vapnet är hans brors och dessutom inte fungerar. Men rätten godtog inte förklaringen, enligt lagen måste innehav av vapen alltid anmälas till myndigheterna och gevärets skick motsvarar inte heller lagens definition av obrukbart vapen.
Båda männen dömdes till 20 dagsböter, för 73-åringens del betyder det sammanlagt 700 euro och för 59-åringen 180 euro. Staten beslagtar samtliga vapen och ammunitionen. (tt-s)