DELA

Två chefstjänster ska tillsättas

Tjänsten som avdelningschef vid landskapsregeringens trafikavdelning har sökts av Bengt Englund Mariehamn, Jörgen Lundqvist Eckerö och Mikael Granholm från Kirjala i Egentliga Finland.
Tjänsten som avdelningschef för social- och miljöavdelningen har sökts av Carolina Sandell, Helena Blomqvist och Mikael Karring, alla Mariehamn, samt Sofi Helenius Eckerö, Mats Ekman Jomala, Ulrika von Kramer Finström, Cindy Portin Tammerfors och Mikael Granholm Kirjala. (es)