DELA

Två Brändöbor fick nya taxitillstånd

Mikaela Berg i Brändö Torsholma och Markus Malm i Jurmo har beviljats tillstånd för taxitrafik med personbil. Ingen av dem har tidigare erfarenhet som taxiförare men båda har yrkeskörtillstånd och intyg över godkänd skolskjutskurs.
Sedan tidigare har Marlene och Trygve Åberg i Fiskö taxtitillstånd. Brändö kommun ansåg att det räcker med tre tillstånd i kommunen. Landskapsregeringen tycker att spridningen av trafiktillstånden blir bättre med de två nya trafiktillstånden. (pd)