DELA

Två bolag köper´radhustomterna

MARIEHAMN. Norrfjärden ab och Ålands bygg ab får köpa de två radhustomter som staden har gett ut till försäljning i nya stadsdelen Storgärdan i Östernäs. Ålands bygg hade som enda bolag visat intresse för den ena tomten.
För den andra tomten fanns två intresseanmälningar, förutom från Norrfjärden också från Navitrade ab. Norrfjärden inkom med konkretare planer, något som Navitrade inte gjorde.
Staden prioriterar att i första hand hyresbostäder byggs på tomterna och i andra hand bostadsrättslägenheter. Byggstarten ska ske inom två år från det köpebrevet undertecknats. (ao)