DELA

Två besvär om Havsvidden 5 till domstolen

Ålands förvaltningsdomstol kommer att pröva båda de beslut om detaljplanen för Havsvidden 5 som Getafullmäktige fattade med bara ett par veckors mellanrum förra månaden.

Havsvidden Ab har genom advokat Oscar Lindfors överklagat fullmäktiges beslut från den 12 mars om att förkasta planen. Besväret registrerades av förvaltningsdomstolen i går.

I torsdags berättade Nya Åland att fullmäktigeledamoten Anders Jansson kommer att överklaga fullmäktiges beslut från den 28 mars om att anta planen. Det besväret har ännu inte registrerats hos domstolen. (ao)