DELA

Två besvär mot beslut om fiskodling på land

Två besvär har lämnats in till Ålands förvaltningsrätt med anledning av Eckerö kommunfullmäktiges beslut att satsa 0,3 miljoner euro på ett vägbygge från Torpvägen och fram till den plats där företaget Fifax planerar att bygga Ålands första landbaserade fiskodling. Samma person har också lämnat in ett besvär mot en av punkterna i köpebrevet som kommunfullmäktige godkänt. Punkten gäller köpeskillingen för industritomten, som uppgår till 36 000 euro och omfattar ett tolv hektar stort område.
Det var i slutet av mars som Eckerö kommunfullmäktige fattade beslutet att sälja marken till Fifax. Satsningen väntas ge närmare 20 nya arbetsplatser i kommunen och verksamheten beräknas vara i gång i slutet av nästa år. (mw)