DELA

Två års tjänstledigt från Brändö skola

Snart står Brändö grundskola utan både föreståndaren Mathias Eriksson och klassläraren Anna-Lena Eriksson. Båda har fått sina ansökningar om tjänstledighet för prov av arbete på annan ort beviljade till och med 31 juli 2014.
Mathias Eriksson påbörjar sin nya tjänst som skoldirektör för norra Åland den 1 maj. Anna-Lena Eriksson slutar den 1 augusti. Båda har varit anställda på skolan sedan 1996. (cl)