DELA

Två anbud för Vårdöbron

Två företag, Ålands bygg och Bygg Ab, har lämnat in anbud för reparation av Vårdöbron. Enligt bro- och hamningenjör Magnus Ahlskog fattas beslut om entreprenaden den här veckan.
Reparationen bjöds ut för första gången i augusti, men då blev alla anbuden för dyra för landskapsregeringen. Tiden för broreparationen har nu flyttats från vintern till nästa sommar och Ahlskog tror att ett av de nya anbuden kan antas. (aks)