DELA

Två Alexandror tar över på Gudingen

Alexandra Ekman och Alexandra Mollgren skall ta hand om matlagningen, städningen och kaféserveringen på landskapsfärjan Gudingen.
– Vi har inte bestämt tidpunkten ännu men troligen blir det från den första februari, säger trafikavdelningens chef Niklas Karlman.
De landskapsanställda kockarna ombord skall omplaceras och det timavtal som landskapet har om städning går ut i slutet av januari.
Kafét är i dagsläget stängt.
Ett krav för att överlåta driften till privata företagare var att det skulle bli billigare än i landskapets regi. Så blir det också, men exakt hur stora besparingar det nya avtalet innebär kan Karlman ännu inte säga.
Två anbud lämnades in. Det andra anbudet kom in åtta minuter för sent och beaktades därför inte. (pd)