DELA

TV-licens föreslås bli public serviceavgift

TV-avgiften ersätts av en public service-avgift som inte är knuten till apparatur för mottagning av radio- eller TV-program. Det är kärnan i det mediepolitiska program som har antagits av Landskapsregeringen och överförts till Ålands lagting som ett meddelande.
Enligt ett pressmeddelande från Landskapsregeringen har man i det nya programmet tagit hänsyn till att public service idag i praktiken når alla ålänningar och att avgiften därför inte skall vara bunden till att man har en TV-apparat.
I och med att den nya avgiften kommer att gälla alla kan den enligt Landskapsregeringen sänkas i jämförelse med dagens TV-avgift. (mp)