DELA

Tusenlappar från julbasar

Intäkterna från församlingens syföreningarnas julbasar inbringande 2 020 euro. Intäkterna fördelas mellan Finska missionssällskapet, Sjömansmissionen och Socialmissionen.
Det rapporterar informatör Tinca Björke i Mariehamns församling. (ka-f)