DELA

Turistgrupp blir destinationsgrupp

En styrgrupp för projektet med destinationsutveckling för Åland, det som tidigare kallats turismstrategin, har tillsats av landskapsregeringen.
Ordförande för gruppen är Torbjörn Eliasson, näringsminister. Övriga medlemmar är Linnéa Johansson, avdelningschef, Terese Flöjt ,Visit Ålands ordförande och Annica Jansson, vd för Visit Åland.
Gruppens uppdrag är att leda arbetet med ansvar för planering och samordning med andra projekt, samt styrning av projektets innehåll och resurser.
Bolaget Graffman ab, det anlitade svenska företaget som ska ta fram en strategi för Åland, rapporterar till styrgruppen. Beslut i ärendet togs på enskild föredragning av minister Eliasson. Samtidigt upplöstes referensgruppen för landskapsregeringens turismstrategiska arbete, en grupp som tillsattes i april 2009. (ab)