DELA

Turismstrategi nu ut på remiss

Landskapets nya turismstrategi, eller färdplan för hållbar turism 2030 som den kallas, skickas nu ut på remiss till närmare femtio olika instanser. Remissvaren ska skickas in före jul.

Målet med färdplanen är att ge aktörer i branschen en gemensam riktning att samlas kring, förhålla sig till och hänvisa till. (eh)