DELA

Tuominen omvald i Invalidförbundet

Pekka Tuominen, Mariehamn, har omvalts som ordförande för Invalidförbundet.
Förbundets fullmäktige valde styrelse och ordförande för fyra år framåt på sitt fullmäktigemöte i Helsingfors i lördags. Fullmäktige utses genom val, där alla medlemmar i landet har rösträtt. Ålands invalider lyckades inte få in någon företrädare i fullmäktige vid valet i höstas.
Pekka Tuominen har lett Invalidförbundet sedan 1995.