DELA

Tunnelvänner bildade förening

Nybildade Skärgårdens Trafiksamfällighetsförening (STSF) meddelar att föreningen redan före start förra veckan hade tre medlemmar, tre byars samfälligheter, och fler är enligt uppgift på gång.

Föreningen riktar sig uteslutande till bysamfälligheter och verksamheten är ideell. Föreningen ska enligt programförklaringen fungera som tankesmedja, inspiratör, projektör och i vissa fall upphandlare för att göra skärgårdens trafiklösningar bättre.

Målsättningen är att bygga en struktur som i första hand utgår från en fast förbindelse från fasta Åland till Föglö och parallellt även en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö. Föreningen deklarerar att den tillsammans med sakkunniga redan i höst kommer att driva på förverkligandet av en tunnel mellan Lumparland och Föglö och att genast tillsätta en arbetsgrupp för en fast förbindelse fasta Åland-Vårdö.

Medlemmar i interimstyrelsen är Hans Mikael Holmström, Otto Hojar och Conny Rosenberg. (ao)