DELA

Tunna plastkassar förbjuds inom EU

På kontinenten använder handeln sig huvudsakligen av bärkassar i plast som är betydligt tunnare än de som är standard hos oss. Kassarna är ett stort miljöproblem både på och också i havet och EU-kommissionen har därför gått in för ett totalförbud mot dem.
Då direktivet träder i kraft kommer det att gälla också på Åland, konstaterar landskapsregeringen. (tt-s)