DELA

Tunga utskott bjudna till Åland

Lagtingets talman, Britt Lundberg (C) har bjudit in riksdagens stora utskott och grundlagsutskottet till Åland i maj.
Tanken är att upprätthålla goda kontakter mellan lagting och riksdag.
”Eftersom de skett många personbyten på viktiga poster både i riksdagen och i lagtinget under 2011 finns det anledning att träffas för att knyta nya kontakter.” skriver man i ett pressmeddelande.
Under besöket kommer riksdagsledamöterna att informeras bland annat om självstyrelsen och politiska frågor som är aktuella på Åland. Stora utskottet är riksdagens EU-utskott och grundlagsutskottet är det utskott som oftast avger utlåtanden i ärenden som berör självstyrelsen, därför anses det extra viktigt att ha god kontakt.
Datumen för besöken är ännu inte bestämda. (ab)